Yannick Lataster, opgegroeid in Limburg, woonachtig in ’s-Hertogenbosch en kandidaat voor de Provinciale Staten van Brabant. Wie is deze nieuwkomer op de Brabantse lijst, waarom stelt hij zich kandidaat en waarom zou u op hem stemmen?

Yannick Latatster, aangenaam!
Ik ben opgegroeid in Kerkrade als oudste van de drie kinderen. Na het behalen van mijn middelbare school diploma heb ik Aardwetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na de afronding van de master Geologie en Geofysica heb ik het technisch traineeship doorlopen bij Alliander en in het kader daarvan in Arnhem, Brussel en Eindhoven gewerkt. Sinds 2015 werk ik als organisatie-adviseur bij Andersson Elffers Felix (AEF) in Utrecht waar ik me met tal van maatschappelijke vraagstukken bezighoud.

Politieke interesse
Het moment waarop ik voor het eerst direct in aanraking kwam met de politiek en de dynamiek van maatschappelijke vraagstukken was de voorgenomen sluiting van mijn voormalig middelbare school, College Rolduc in 2008. Dit besluit voelde voor mij verkeerd en bracht me ertoe hiertegen in verzet te komen en Red College Rolduc te leiden. Zoals zo vaak in dit soort situaties leidt het een tot het ander en werd ik breder maatschappelijk actief in diverse verenigingen (bestuur harmonie, LBM, WMC) en in 2010 ook als lid van de gemeenteraad in Kerkrade. Ik voel me verantwoordelijk voor de samenleving en wil me graag inzetten om mijn omgeving een stuk mooier te maken. Alleen als mensen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen lukt het om verandering in gang te zetten. Politiek is daarbij een vorm die mij aanspreekt vanwege de dynamiek en het bereik dat ervan uit gaat.

 ’s-Hertognbosch
In 2017 ben ik verhuisd naar ’s-Hertogenbosch, waar ik samenwoon met mijn vriendin. Ik voel me hier thuis en ervaar dat Brabanders en Limburgers veel met elkaar gemeen hebben als het gaat om de Bourgondische levensstijl en toch ook een stuk nuchterheid in denken en doen. Als lid van de Bossche én Brabantse samenleving zie ik uitdagingen en ontwikkelingen op ons af komen waar ik graag mee aan de slag wil vanuit de verantwoordelijkheid die ik voel voor mijn omgeving. Het tegengaan van klimaatsverandering en het bevorderen van duurzaamheid hebben daarbij mijn nadrukkelijke aandacht. Het duurzaamheidsvraagstuk is de grootste opgave én de grootste kans waarmee we geconfronteerd worden. Hier slim en adequaat op inspelen komt iedereen in de provincie ten goede en uiteindelijk is het daar voor mij in de politiek om te doen.

 Kandidaat-Statenlid Provinciale Statenverkiezing
Op mijn 21e ben ik gekozen in de gemeenteraad en in 2014 herkozen voor een 2e termijn. In deze 7 jaar als raadslid heb ik me mogen bezighouden met het sociale domein, onderwijs, arbeidsmarktbeleid en regionale samenwerking en heb ik met vele ups en enkele downs te maken gehad. Al deze ervaringen zijn ontzettend waardevol geweest. Ik heb gemerkt dat er een behoorlijke verantwoordelijkheid met een dergelijke functie gepaard gaat, een verantwoordelijkheid die ik graag aan ga. Voor mij is nu de tijd gekomen om mijn blikveld te verbreden en aan de slag gaan met provinciale vraagstukken. Als adviseur bij AEF heb en doe ik veel kennis op over tal van maatschappelijke vraagstukken. Kennis die ik graag inzet voor onze mooie provincie.

Speerpunten
Samen Duurzaam Samenleven, daar sta ik voor! De komende vier jaar zal de energietransitie een belangrijke rol spelen in het maatschappelijk debat. Hoe kunnen we een duurzame samenleving vormgeven op een zodanige manier dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving, er nog steeds sprake is van een verbetering van de welvaart en het welzijn en we tegelijkertijd onze zorg voor de aarde op een goede manier invullen. We weten dat het mogelijk is maar de vraag is nog wel hoe dan? Daar zet ik me graag voor in! Bijvoorbeeld door het bieden aan ruimte voor lokale initiatieven uit de samenleving en door de samenwerking tussen het provinciale bestuur en de inwoners en maatschappelijke organisaties in Noord-Brabant te stimuleren.

Tot slot
Belangrijk is dat u stemt en daarbij kiest voor een kandidaat die uw zorgen en idealen deelt. Dat degene niet alleen tijdens deze campagneperiode bereikbaar is, maar juist in de vier jaren die volgen, op momenten die voor u van belang zijn. Ik weet dat ik uw stem waard ben en overtuig u hier graag van! Samen kunnen we van os Brabant een nog mooiere provincie maken. Samen Duurzaam Samenleven, doet u mee?

 

Geboren

1989

Geboren als oudste van drie kinderen en opgetogen in Kerkrade.

Lees meer

Start middelbare schoolopleiding: College Rolduc

2000

Yannick’s talent en interesses bleken al snel vooral aan de bèta-kant van het curriculum te liggen. Via de ‘leerlingenraad’ en de ‘sociale actie’ (organisatie voor…

Lees meer

Start opleiding Aardwetenschappen (Bachelor) in Utrecht

2007

Start opleiding Aardwetenschappen (Bachelor) in Utrecht

Zijn talent en interesse in de bèta-vakken vertaalde zich in het volgen van de studie Aardwetenschappen waar de combinatie van natuur-, schei-, wiskunde en biologie…

Lees meer

Initiator verzet tegen College Rolduc

2008

Initiator verzet tegen College Rolduc

Eind oktober 2008 werd bekend dat College Rolduc in Kerkrade zou worden gesloten. Hoewel Yannick ondertussen al in Utrecht studeerde, is hij het verzet tegen…

Lees meer

Verkiezing met voorkeur in de gemeenteraad

2010

Verkiezing met voorkeur in de gemeenteraad

Door zijn activiteiten voor het behoud van College Rolduc en activiteiten voor de harmonie en het WMC werd Yannick gevraagd om namens het CDA mee…

Lees meer

Afronding studie Geologie en Geofysica

2013

Afronding studie Geologie en Geofysica

Begin 2013 ronde Yannick zijn masterstudie Geologie en Geofysica aan de Universiteit Utrecht af. Zijn scriptie kreeg nog een vervolg middels een artikel in een…

Lees meer

Herkozen met voorkeur in de gemeenteraad

2014

Herkozen met voorkeur in de gemeenteraad

Na de eerste 4 jaar in de gemeenteraad heeft Yannick zich ook in 2014 verkiesbaar gesteld. Zijn inzet van de jaren ervoor werd gezien door…

Lees meer

Kandidaat Provinciale Staten Brabant

2018

Kandidaat Provinciale Staten Brabant

Yannick stelt zich kandidaat voor de Provinciale Statenverkeizingen van 2019 en staat op plek 18 op de CDA kandidatenlijst. Met de focus op het thema…

Lees meer