Persbericht: yannicklataster.nl

Persbericht: yannicklataster.nl

’s-Hertogenbosch.

De website yannicklataster.nl van Yannick Latster, CDA-kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen in Brabant, is vernieuwd!
In aanloop naar de verkiezingen van 20 maart a.s. heeft Yannick zijn website geactualiseerd om op een eigentijdse wijze de kiezer te informeren over zijn standpunten en campagne en de interactie met potentiële stemmers aan te gaan.
‘Met de nieuwe opzet van yannicklataster.nl  beoog ik ook naar de toekomst toe de mensen op een snelle, eenvoudige en adequate manier te informeren’.

De nieuwe website volgt een oude opzet op die Yannick gebruikte voor zijn werk als gemeenteraadslid in Kerkrade in de periode 2014-2017. Het materiaal van deze website blijft bewaard in het archief.
Tegelijkertijd vragen de aankomende  verkiezingen  om een nieuwe, eigentijdse opzet die voorzien is van de laatste mogelijkheden. Voor het opzetten en onderhouden van de website werkt Yannick samen met een social media bedrijf uit Eindhoven.  ‘Ik ben enorm verheugd’ laat Yannick in een reactie weten. ‘De nieuwe look en feel en mogelijkheden maken het voor mij makkelijker om mijn verhaal te vertellen en hopelijk met veel Brabanders in contact te komen!’.