Yannick Lataster kandidaat Provinciale Staten CDA Brabant

Yannick Lataster kandidaat Provinciale Staten CDA Brabant

’s-Hertogenbosch. Yannick Lataster stelt zich kandidaat voor de Provinciale Staten van Brabant namens het CDA.
Als tweede kandidaat uit ’s-Hertogenbosch staat Yannick op plek 18 van de CDA kieslijst.
Hoewel deze plek niet automatisch een plek in de Provinciale Staten garandeert, is hij  van plan om in de komende maanden de Brabantse kiezer te overtuigen om op 20 maart 2019 te stemmen op Yannick Lataster.
Een heldere, persoonlijke campagne, gericht op duurzaamheid, moet hem bij die uitdaging gaan helpen.

Yannick Lataster is geen onbekende in de politiek. In het verleden zat hij 7 jaar in de gemeenteraad van Kerkrade namens het CDA. Na zijn verhuizing naar ’s-Hertogenbosch in 2017 is Yannick ook hier actief geworden voor de lokale CDA-afdeling. Nu wil hij een poging doen om verkozen te worden in de Provinciale Staten van Brabant. Want, zoals hijzelf zegt, met Brabant gaat het op vele vlakken erg goed. Toch wordt de provincie ook geconfronteerd met grote uitdagingen in de (nabije) toekomst. Neem mijn persoonlijk speerpunt: een duurzame samenleving! Om dit te bereiken is een stevige ambitie nodig én een evenwichtige aanpak.
De politiek moet hierin durven te erkennen dat burgers niet allemaal dezelfde aanpak of set aan maatregelen wensen of dat mensen het wel volledig zelf kunnen oppakken. Juist de ruimte bieden aan initiatieven in de samenleving, inwoners aansporen hun verantwoordelijkheid te nemen voor henzelf en de (lokale) samenleving maar tegelijkertijd ondersteuning bieden als het even niet meer gaat; dat is voor mij een Christendemocratische aanpak. En juist die aanpak kan het verschil maken nu verschillende belangrijke keuzes snel op ons afkomen. Als lid van de Provinciale Staten wil ik mij hier voor inzetten en hoop ik u van deze aanpak te kunnen overtuigen.
Samen Duurzaam Samenleven is mijn motto en met uw steun ook mijn opdracht!

Internet:              www.yannicklataster.nl
Facebook:           @YannickLatasterCDA
Twitter:                @yannicklataster
Instagram:          yannicklataster