Duurzaamheid leeft op CDA bijeenkomst Hilvarenbeek

Duurzaamheid leeft op CDA bijeenkomst Hilvarenbeek

Op maandag 18 februari vond in de Elckerlyc in Hilvarenbeek een informatieavond plaats over het thema ‘duurzaamheid’ georganiseerd door de CDA afdeling Hilvarenbeek. Als kandidaat voor de Provinciale Staten in Brabant en lid van de CDA-WI werkgroep duurzaamheid was ik gevraagd om iets te komen vertellen over de plannen van CDA Brabant (klik hier voor de onderwerpen in het verkiezingsprogramma) en de CDA visie op duurzaamheid. Het werd een enerverende avond met mooie verhalen en lokale voorbeelden en goede discussie met alle aanwezigen.

Nadat de fractievoorzitter van CDA Hilvarenbeek, Clemens Veraa, de avond had geopend gaf Jan Jacob van Dijk (voormalige CDA gedeputeerde in Gelderland) een inleiding op het klimaatakkoord en de in ontwikkeling zijnde visie van het CDA op duurzaamheid (Jan Jacob van Dijk is voorzitter van de CDA-WI werkgroep duurzaamheid). De uitdaging bij het formuleren van deze visie, ligt in het bepalen van de rol en verantwoordelijkheid van de overheid. Hoewel er vanuit rentmeesterschap en publieke gerechtigheid voldoende aanknopingspunten zijn in het Christendemocratisch gedachtengoed, is daarmee nog niet bepaald waar overheidsingrijpen begint en ook weer ophoudt. Om dit beeld scherper te krijgen werden ook de aanwezigen op een interactieve wijze betrokken. Aan de hand van een drietal stellingen werd de discussie gevoerd over burger-betrokkenheid, eventuele taboes en de snelheid en/of zorgvuldigheid van overheids-procedures. De uitkomsten van deze discussie worden door mijzelf en Jan Jacob weer mee terug genomen naar de werkgroep.

Zorgvuldigheid is belangrijk maar het wordt nu tijd om snelheid te maken

Na dit meer theoretische deel mocht ik als kandidaat-statenlid de aanwezigen meenemen in de plannen van CDA Brabant en mijn eigen speerpunten op het vlak van duurzaamheid. Mijn speerpunten voor de komende verkiezingen zijn: 1) Oprichten van een klmaatfonds 2) Organiseren van expertise 3) Toezien op burgerparticipatie en 4) Verbreden van de aandacht naar andere duurzaamheidsaspecten. In de komende weken zal ik ieder speerpunt uitgebreid toelichten op mijn website en social media kanalen.

Duurzaamheid CDA Brabant
Yannick Lataster tijdens informatieavond CDA Hilvarenbeek over Duurzaamheid

Als afsluiting sprak ook Milko Huijben, voorzitter energiecoöperatie Hilverstroom, de aanwezigen bij over de activiteiten en voortgang van de projecten van Hilverstroom. Zelf was ik vooraf al onder de indruk van de toegankelijke en heldere website van Hilverstroom (www.hilverstroom.nl). Het verhaal van Milko liet dit enthousiasme alleen maar groeien. Het was eenvoudigweg indrukwekkend wat Hilverstroom en de inwoners van Hilvarenbeek op relatief korte termijn voor elkaar wisten te krijgen. Het heeft mij in ieder geval in de overtuiging gesterkt dat energietransitie voor een belangrijk deel een transitie van de samenleving is en dat het rol van de overheid, ook de provinciale overheid, is om deze beweging maximaal te faciliteren en er vooral voor te zorgen dat we als overheid de samenleving niet voor de voeten lopen.

Als afsluiting vond er nog een forumdiscussie plaats waar de aanwezigen vragen mochten stellen aan de verschillende sprekers, CDA raadslid Jan van de Wouw  en wethouder Guus van der Put. De verschillende vragen lieten vooral een groot enthousiasme zien bij de aanwezige burgers en ondernemers om zelf aan de slag te gaan. Een enthousiasme dat we als olievlek over Brabant moeten verspreiden.

Duurzaamheid CDA Brabant
Foto is genomen tijdens de forumdiscussie op de informatieavond over Duurzaamheid van CDA Hilvarenbeek