Speerpunt 3: Opzetten Brabants expertisebureau energietransitie

Speerpunt 3: Opzetten Brabants expertisebureau energietransitie

Als kiezer heeft u er recht op om te weten waar ik voor sta en wat ik wil bereiken. Behalve mijn visie op Brabant wil ik u ook concrete plannen presenteren. In dit artikel bespreek ik mijn derde speerpunt: het opzetten van een ‘Brabants expertisebureau energietransitie’. Klik op ‘lees verder’ om de uitwerking van het idee volledig te kunnen lezen of klik HIER voor het bijbehorende filmpje. Mocht u nog vragen hebben, of suggesties dan hoor ik dat graag.

Probleembeschrijving:

De verduurzaming van de samenleving en de energietransitie zijn in hun hoedanigheid erg complex. Dat komt voor een deel doordat er tussen allerlei ontwikkelingen en maatregelen dwarsverbanden bestaan waarvan niet altijd duidelijk is dat ze bestaan en hoe ze met elkaar samenhangen. Anderzijds komt dat door de omvang van de opgave (7 miljoen panden aanpassen, grootschalige opwek van duurzame energie accommoderen, industriële processen aanpassen) die ongekend is. Doordat deze transitie iedereen raakt, en iedereen er mee aan de slag zal moeten, zullen op een heleboel plekken burgers, maatschappelijke initiatieven, gemeenten en bedrijven gaan experimenteren om uit te zoeken hoe dat nu moet, die energietransitie. Dat experimenteren is ook brood nodig gezien het gebrek aan kennis en ervaring dat we op dit moment hebben. Tegelijkertijd is het ook een risico. Namelijk het risico dat iedereen dezelfde experimenten gaat doen, of dezelfde lessen gaat leren in vaak moeizame processen. Dat kost een hoop tijd (die we niet hebben want het is zo 2030) en geld (dat we wel hebben maar ook aan andere problemen zouden willen besteden).

Voorgestelde oplossing

Om dat probleem tegen te gaan doe ik een voorstel om een ‘Brabant expertisebureau energietransitie’ op te zetten. Dit bureau moet de verzamelplaats worden van de lessen die overal in de provincie geleerd worden. Het moet ook samenwerken op landelijk niveau met andere expertisebureaus want de lessen elders kunnen ook van waarde zijn voor Brabant. Maar bovenal moet het burgers, maatschappelijke initiatieven, gemeenten en bedrijven ondersteunen bij hun vragen over de transitie. Deze begeleiding moet bestaan uit het ondersteunen bij vergunning- en subsidieaanvragen, bij het opstellen van warmtevisies en -plannen, het betrekken van burgers bij de verschillende vraagstukken etc. Door op provinciaal niveau hierin te investeren en deze procesgelden vrij te maken, voorkomen we dat een veelvoud van dat geld moet worden opgebracht door burgers, gemeenten en bedrijven en zorgen we er tegelijkertijd voor dat het tempo hoog blijft.