Verkiezingsuitslag – 169 keer bedankt

Verkiezingsuitslag – 169 keer bedankt

De stemmen zijn geteld en de verkiezingsuitslag is binnen! 169 keer bedankt aan al die mensen die op mij gestemd hebben en mij het vertrouwen hebben gegeven om voor Brabant aan de slag te gaan. Het is iedere keer weer een bijzondere ervaring om deze uitingen van persoonlijk vertrouwen te ontvangen en brengt voor mij altijd een gevoel van nederigheid met zich mee. Read More
Speerpunt 3: Opzetten Brabants expertisebureau energietransitie

Speerpunt 3: Opzetten Brabants expertisebureau energietransitie

Als kiezer heeft u er recht op om te weten waar ik voor sta en wat ik wil bereiken. Behalve mijn visie op Brabant wil ik u ook concrete plannen presenteren. In dit artikel bespreek ik mijn derde speerpunt: het opzetten van een ‘Brabants expertisebureau energietransitie’. Klik op ‘lees verder’ om de uitwerking van het idee volledig te kunnen lezen of klik HIER voor het bijbehorende filmpje. Mocht u nog vragen hebben, of suggesties dan hoor ik dat graag.

Read More

Speerpunt 2: Toezien op burgerbetrokkenheid

Speerpunt 2: Toezien op burgerbetrokkenheid

Als kiezer heeft u er recht op om te weten waar ik voor sta en wat ik wil bereiken. Behalve mijn visie op Brabant wil ik u ook concrete plannen presenteren. In dit artikel bespreek ik mijn tweede punt: burgerbetrokkenheid. Klik op ‘lees verder’ om de uitwerking van het idee volledig te kunnen lezen en mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Read More

Speerpunt 1: Instellen Brabants klimaatfonds

Speerpunt 1: Instellen Brabants klimaatfonds

Als kiezer heeft u er recht op om te weten waar ik voor sta en wat ik wil bereiken. Behalve mijn visie op Brabant wil ik u ook concrete plannen presenteren. In dit artikel bespreek ik mijn eerste punt: het instellen van een klimaatfonds. Klik op ‘lees verder’ om de uitwerking van het idee volledig te kunnen lezen of klik HIER voor het bijbehorende filmpje. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Read More

Eerste weekend campagne zit erop!

Eerste weekend campagne zit erop!

Afgelopen weekend was het eerste weekend dat er, in ieder geval in het zuiden van Nederland, voor het eerst echt campagne werd gevoerd voor de Provinciale Staten. Zelf was ik volop aanwezig in ‘s-Hertogenbosch om aandacht te vragen voor het CDA en mijn absolute aandachtspunt: Duurzaamheid! In deze blog blik ik terug op dit eerste weekend dat ondanks het weer vooral een lekker mooi weekend is geworden. Read More

Duurzaamheid leeft op CDA bijeenkomst Hilvarenbeek

Duurzaamheid leeft op CDA bijeenkomst Hilvarenbeek

Op maandag 18 februari vond in de Elckerlyc in Hilvarenbeek een informatieavond plaats over het thema ‘duurzaamheid’ georganiseerd door de CDA afdeling Hilvarenbeek. Als kandidaat voor de Provinciale Staten in Brabant en lid van de CDA-WI werkgroep duurzaamheid was ik gevraagd om iets te komen vertellen over de plannen van CDA Brabant (klik hier voor de onderwerpen in het verkiezingsprogramma) en de CDA visie op duurzaamheid. Het werd een enerverende avond met mooie verhalen en lokale voorbeelden en goede discussie met alle aanwezigen. Read More

Verkiezingsprogramma CDA Brabant

Verkiezingsprogramma CDA Brabant

In de afgelopen maanden heeft de programmacommissie, onder leiding van Prof. Peter Essers, het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkeizingen opgesteld. Onze inzet voor eventuele college-onderhandelingen en de richting van CDA Brabant voor de komende periode. Voor mij persoonlijk zijn daarbij de programmapunten over duurzaamheid en de energietransitie het meest interessant. In het vervolg van dit bericht heb ik deze opgenomen. In de komende weken zal ik deze punten met u doornemen en voorzien van invulling en kleur. Het totale programma kunt u onderaan dit bericht downloaden. Read More

Yannick Lataster kandidaat Provinciale Staten CDA Brabant

Yannick Lataster kandidaat Provinciale Staten CDA Brabant

’s-Hertogenbosch. Yannick Lataster stelt zich kandidaat voor de Provinciale Staten van Brabant namens het CDA.
Als tweede kandidaat uit ’s-Hertogenbosch staat Yannick op plek 18 van de CDA kieslijst.
Hoewel deze plek niet automatisch een plek in de Provinciale Staten garandeert, is hij  van plan om in de komende maanden de Brabantse kiezer te overtuigen om op 20 maart 2019 te stemmen op Yannick Lataster.
Een heldere, persoonlijke campagne, gericht op duurzaamheid, moet hem bij die uitdaging gaan helpen.

Yannick Lataster is geen onbekende in de politiek. In het verleden zat hij 7 jaar in de gemeenteraad van Kerkrade namens het CDA. Na zijn verhuizing naar ’s-Hertogenbosch in 2017 is Yannick ook hier actief geworden voor de lokale CDA-afdeling. Nu wil hij een poging doen om verkozen te worden in de Provinciale Staten van Brabant. Want, zoals hijzelf zegt, met Brabant gaat het op vele vlakken erg goed. Toch wordt de provincie ook geconfronteerd met grote uitdagingen in de (nabije) toekomst. Neem mijn persoonlijk speerpunt: een duurzame samenleving! Om dit te bereiken is een stevige ambitie nodig én een evenwichtige aanpak.
De politiek moet hierin durven te erkennen dat burgers niet allemaal dezelfde aanpak of set aan maatregelen wensen of dat mensen het wel volledig zelf kunnen oppakken. Juist de ruimte bieden aan initiatieven in de samenleving, inwoners aansporen hun verantwoordelijkheid te nemen voor henzelf en de (lokale) samenleving maar tegelijkertijd ondersteuning bieden als het even niet meer gaat; dat is voor mij een Christendemocratische aanpak. En juist die aanpak kan het verschil maken nu verschillende belangrijke keuzes snel op ons afkomen. Als lid van de Provinciale Staten wil ik mij hier voor inzetten en hoop ik u van deze aanpak te kunnen overtuigen.
Samen Duurzaam Samenleven is mijn motto en met uw steun ook mijn opdracht!

Internet:              www.yannicklataster.nl
Facebook:           @YannickLatasterCDA
Twitter:                @yannicklataster
Instagram:          yannicklataster

Persbericht: yannicklataster.nl

Persbericht: yannicklataster.nl

’s-Hertogenbosch.

De website yannicklataster.nl van Yannick Latster, CDA-kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen in Brabant, is vernieuwd!
In aanloop naar de verkiezingen van 20 maart a.s. heeft Yannick zijn website geactualiseerd om op een eigentijdse wijze de kiezer te informeren over zijn standpunten en campagne en de interactie met potentiële stemmers aan te gaan.
‘Met de nieuwe opzet van yannicklataster.nl  beoog ik ook naar de toekomst toe de mensen op een snelle, eenvoudige en adequate manier te informeren’.

De nieuwe website volgt een oude opzet op die Yannick gebruikte voor zijn werk als gemeenteraadslid in Kerkrade in de periode 2014-2017. Het materiaal van deze website blijft bewaard in het archief.
Tegelijkertijd vragen de aankomende  verkiezingen  om een nieuwe, eigentijdse opzet die voorzien is van de laatste mogelijkheden. Voor het opzetten en onderhouden van de website werkt Yannick samen met een social media bedrijf uit Eindhoven.  ‘Ik ben enorm verheugd’ laat Yannick in een reactie weten. ‘De nieuwe look en feel en mogelijkheden maken het voor mij makkelijker om mijn verhaal te vertellen en hopelijk met veel Brabanders in contact te komen!’.